PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 88
  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Uroczystości

i imprezy

Termin

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

1.09.2016 r.

Delegacje klas szóstych ze Sztandarem Szkoły

cały rok

Akcja
„Sprzątanie świata”
, Zbiórka Makulatury

16.09.2016 r.

Piknik Patriotyczno-Historyczny „Ulica 1 Sierpnia Żyje"

24.09.2016 r.

Obchody Tygodnia Wychowania „Wychowanie naśladowaniem miłości Boga”

wrzesień

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

październik

Ślubowanie klas I
sadzenie drzewek

 

14.10.2016 r.

10:00

 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

   14.10.2016 r.

    16:00

Obchody XVI Dnia Papieskiego „Bądźcie świadkami miłosierdzia”

      październik

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

      październik 

Święto Niepodległości 

          10.11.2016 r.

 Konkurs czytelniczy 

 listopad

Andrzejki

 listopad

Mikołajki

       6.12.2016 r.

Dzień Patrona Szkoły

     styczeń

Wigilia Wolontariatu

Wigilia szkolna

Wigilie klasowe

  

  17.12.2016r.     

21.12.2016r.   

  22.12.2016r.   

 

Dzień Babci

i Dziadka

   20 stycznia 2017 r.

Święto Ucznia

(88 dzień nauki)

27.01.2017 r.

Bal Karnawałowy

27.01.2017 r.

Karnawał w regionach

 styczeń 2017

Walentynki

 luty

Spotkanie z przyszłymi

pierwszoklasistami

marzec

Powitanie wiosny

marzec

Rocznica uchwalenia Konstytucji

3 Maja- apel

28.04.2016 r.

Dzień Matki

 maj

Dzień Dziecka

 czerwiec

Kocioł Rozmaitości

   czerwiec

Dzień Sportu i Nauki

 16.06.2017 r.

Zakończenie Roku Szkolnego

  23.06.2017 r.