„ Jeżeli język nie jest poprawny,

mowa nie znaczy tego, co ma znaczyć.

Jeżeli mowa nie znaczy tego, co ma znaczyć,

nie będzie zrobione to, co ma być zrobione.”

Konfucjusz

W mijającym roku szkolnym bardzo ważne miejsce w planie dydaktyczno – wychowawczym klas młodszych zajmowały działania związane z rozwijaniem umiejętności pisania. Ich zwieńczeniem było przeprowadzenie konkursu „ MISTRZ  ORTOGRAFII”. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich edukacji wczesnoszkolnej.

Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością poprawnego napisania tekstu dyktowanego przez nauczyciela. Ostatecznie zwyciężyły (napisały tekst bezbłędnie) dwie uczennice: z klasy III a Łucja Łopaciuk, a z klasy II a Antonina Trzepiota.

Mistrzyniom serdecznie gratulujemy, a wszystkich uczniów zachęcamy do wytrwałego treningu i przygotowań do przyszłorocznego konkursu.

                                                    Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

A. Cyrankowska

M. Dziedzia

I. Jankowska – Balcer  

A. Kuligowska – Skwiarniuk


Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.