W roku szkolnym 2017/2018 opłaty gotówkowe za żywienie przyjmowane będą
w dwa ostatnie dni miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy żywienie
oraz w pierwszym dniu danego miesiąca.

Np. za miesiąc październik będą to 28-29.09.2017 oraz 2.10.2017.

Opłaty przyjmowane będą w pokoju intendenta od 07:00 do 15:00.

Gastro Team

 

Formularz zgłoszenia na obiady- pobierz

Obiady cennik- pobierz

Informator stołówkowy- link1 link2

JADŁOSPIS