Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że z uwagi na wydłużenie czasu rekrutacji do klas I i oddziałów przedszkolnych do dnia 23.04.2020r., zostały również przesunięte inne terminy (jak potwierdzenie woli zapisu czy podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych). Zgodnie z nowym harmonogramem rekrutacji (aktualny harmonogram znajduje się na stronie rekrutacyjnej) potwierdzenie woli zapisu dziecka odbywać się będzie w terminie 12.05.2020 od godz.13:00 do 20.05.2020 do godz.16:00. Wówczas, rodzice potwierdzają wolę zapisu w systemie rekrutacyjnym lub przesyłają na adres mailowy szkoły pisemne potwierdzenie (druk należy pobrać ze strony rekrutacyjnej, wypełnić, podpisać i skanem przesłać na adres e mail szkoły).

Ponadto informuję, że po zakończonej rekrutacji (potwierdzeniu woli zapisu dziecka do klasy I) będą Państwo mieli możliwość złożenia wniosku o wyrobienie ,,Karty Ucznia dla dziecka (karta ZTM) drogą elektroniczną. Instrukcja wraz linkiem dedykowanym wyłącznie dla Szkoły Podstawowej Nr 88 jest zamieszczona na końcu strony.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.


Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów

Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę ”Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.


Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru lub wysłać na adres dyrektor@sp88.edu.pl

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w szkole 23 kwietnia 2020.

Od 23 kwietnia do 29 kwietnia do godziny 16.00 rodzice potwierdzają wolę zapisu w systemie rekrutacyjnym lub składają w sekretariacie szkoły.


Karta Ucznia (dotyczy dzieci do klas I)

Po zakończonej rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni składają, do dnia 31.05.2020 wnioski elektroniczne lub papierowe o wyrobienie Karty Ucznia dla dzieci.

Instrukcja wypełniania wniosku elektronicznego: PDF

Link dedykowany wyłącznie dla naszej placówki https://kartaucznia.ztm.waw.pl/f16ec099

Aktualny wniosek papierowy o wydanie karty znajduje się pod adresem: https://www.wtp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/wniosek_o_wydanie_wkm.pdf

Z uwagi na obecną sytuację zachęcamy o składanie wniosków elektronicznych.


Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.