PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

"MOJE DORASTANIE" (Wychowanie do życia w rodzinie) - Program nauczania dla klas IV-VIII (Nowa podstawa programowa)

 

"WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI" (Wychowanie do życia w rodzinie) - Program nauczania dla klas V-VI

 

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

 

PROJEKT EDUKACYJNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Nie taki język straszny – kampania służąca rozwijaniu znajomości języka polskiego wśród uczniów klas IV – VI                                                 

Projekt angażuje wszystkich uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 88 w Warszawie. Ma charakter interdyscyplinarny. Realizowany jest na lekcjach różnych przedmiotów, w trakcie różnych działań poza zajęciami i w czasie wolnym uczniów.

Cele ogólne:

• podniesienie poziomu kultury języka polskiego,

• wzbudzenie zainteresowania uczniów poprawną polszczyzną.

Czas realizacji projektu: I semestr, rok szkolny 2016/2017

 Działania:

1) Kto czyta, żyje wielokrotnie (starsi uczniowie czytają młodszym) – p. E. Gajewska z kl.  6b.

2) Polska ortografia – dlaczego tak skomplikowana? – p. E. Ryłko , p. K. Karpińska, p. M. Zgagowska

z kl. 4a, 5b i 4b.

3) Wyrazy pochodzenia mitologicznego we współczesnym języku polskim – p. O. Piskorz z kl. 5a, 5b.

4) Związki frazeologiczne z Biblii – s. Katarzyna Hałas, klasy szóste.

4) Literaci są wśród nas- odkrywamy talenty – p. E. Gajewska z kl. 5a i 6b.

5) Jak sobie radzisz z polską frazeologią? – p. A. Karska z kl. 6a, 6c, 5b.

6) Ortografia i gramatyka w rytmie rapu  – p. B. Janocińska z kl. 4-6.

7) Szkolny Konkurs Kaligraficzny (wystawa wzorcowo prowadzonych zeszytów) – p. A. Karska,
 p. E. Ryłko z kl. 4a, 4b, 4c.

8) Konkurs Pięknego Czytania - p. E. Ryłko, p. E. Gajewska, klasy piąte i szóste.

9) Corrida ortograficzna. Szkolny konkurs ortograficzny dla klas czwartych – p. E. Ryłko, p. A. Karska.

Uwieńczeniem tego projektu będzie zorganizowanie Tygodnia Języka Polskiego. Zostaną wtedy zaprezentowane prace uczniów oraz stworzone kąciki tematyczne: ortograficzny, logopedyczny, prasowy.

Termin prezentacji prac: 6 -10.02.2017 r.