Historia

Jest rok 1945 – luty. W budynku przy al. Krakowskiej 68, który ocalał z pożogi wojennej rozpoczynają pracę dwie placówki szkolne – nr 1 i nr 2. Jednak w związku ze zwiększającą się liczbą dzieci pojawia się konieczność powiększenia szkoły. Dlatego decyzją ówczesnej Gminnej Rady Narodowej wybudowano najpierw kino „Lotnik”, mając na uwadze fakt, iż dochody z niego pozwolą na zbudowanie drugiego skrzydła szkoły. Lecz tak się nie stało.

Przywieziono więc z Ziem Odzyskanych barak, obudowano go cegłą i postawiono na szkolnym boisku. Kiedy barak był gotowy, utworzono nową Publiczną Szkołę Powszechną nr 3 w Okęciu przy
al. Krakowskiej 68. Był to październik 1947 roku. Kierownikiem tej placówki został pan Walenty Latoszek. Pod jego kierownictwem rozpoczęło naukę 600 uczniów w 14 oddziałach. Niewielki barak miał zaledwie 6 sal lekcyjnych, maleńką kancelarię
i szatnię.

W roku 1951 Okęcie zostaje włączone w obszar Ochoty i nasza szkoła otrzymuje nowy numer 88.

Pan Walenty Latoszek po 15 latach kierowania szkołą odchodzi na emeryturę. W roku szkolnym 1962/1963 kierownikiem szkoły zostaje pani Józefa Tomaszewska, która  funkcję tę pełni 10 lat do czasu przejścia na emeryturę w 1973 roku.

Rok szkolny 1967/68 to historyczna i pamiętna data  w dziejach naszej szkoły. W 20-lecie jej istnienia już jako Szkoły Podstawowej nr 88 następuje przeprowadzka do budynku przy ulicy Radarowej 4b, na którym umieszczono tablicę pamiątkową:

„Szkoła Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego Rok 1967”

1 września 1967 roku rozpoczęła się nauka w nowym budynku szkolnym, a ukończyło ją w tymże roku 1145 uczniów.

W roku szkolnym 1973/1974  zmienił się dyrektor szkoły. Stanowisko to objęła pani Anna Lauer. Pani dyrektor  wpisała się w historię szkoły, różnorodnymi działaniami, podnoszącymi poziom pracy placówki i wysoko ocenianymi przez władze oświatowe. Spośród wielu znaczących i pamiętnych dat pracy
p. dyrektor należy przypomnieć datę 2 października 1976r., kiedy to odbyła się pierwsza uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 88 imienia generała Aleksandra Zawadzkiego. Imię to szkoła nosiła do 1993r.

            Kierowanie szkołą w tym czasie nie było łatwe. Był to trudny okres pracy z powodu zmian w oświacie, które szły w dwóch kierunkach, a związane były z realizacją nowych założeń Karty Nauczyciela oraz opracowaniem instrukcji programowej – jako kroku wstępnego do reformy szkolnej. Szkoła uczestniczyła w tych działaniach kierowanych przez pani dyrektor Annę Lauer, która żyła szkołą i jej problemami, troszczyła się o uczniów, ukierunkowywała pracę młodych stażem nauczycieli aż do przejścia na zasłużoną emeryturę
w 1989 roku.

Lata 1989/1990 to kolejny trudny okres prowadzenia szkoły. Ten trud na swoje barki bierze pani Irmina Kamińska, świetny nauczyciel matematyki, opiekun wielu finalistów olimpiad matematycznych i innych konkursów przedmiotowych. Powierzoną funkcję pełniła z wielką godnością i zaangażowaniem a jednocześnie ciepłem i serdecznością w stosunku do uczniów  i pracowników. Wcześniej sprawdziła się jako doskonały, wieloletni zastępca dyrektora szkoły.

Rok 1991 jest okresem przełomowym dla oświaty. Wchodzi w życie ustawa o systemie oświatowym szkół, która mówi między innymi o nowym trybie wyłaniania dyrektorów oraz przyznaje im szeroką autonomię. Następują duże zmiany programowe. Władzą oświatową ochockich szkół staje się dzielnica – gmina Ochota.

Pierwszym dyrektorem szkoły wyłonionym w drodze konkursu w roku szkolnym 1991/92 zostaje pani Jolanta Tulibacka, która tę funkcję pełni przez okres 10 lat czyli 2 kadencje.

Znamienną datą w tym okresie, jak również w dziejach szkoły, jest 15 grudnia 1993 roku. W 45 jubileuszową rocznicę powstania szkoły odbywa się wspaniała uroczystość nadania nowego imienia szkole I Prezydenta Niepodległej Polski Gabriela Narutowicza.

Było to niezwykłe wydarzenie w życiu szkoły, a zostało poprzedzone rocznym przygotowaniem młodzieży i realizacją specjalnie opracowanego planu.

W 1994r. wchodzi w życie nowa reforma administracyjna Warszawy. Szkoła przechodzi pod zarząd nowej gminy Warszawa – Włochy. Pojawiają się nowe wyzwania nie tylko dla gmin, ale i dla podległych placówek –
a w tym i dla szkół. Opracowane zostały nowe formy pracy z uczniami, takie jak: zielone szkoły, kluby dyskusyjno-naukowe, konkursy prezentujące dorobek szkół (szopek bożonarodzeniowych, palm wielkanocnych, jasełek, chórów szkolnych, poezji religijnej). Samorządy szkół włochowskich tworzą Unię Samorządów Szkolnych i obradują w siedzibie Urzędu Gminy, ucząc się w ten sposób zasad demokracji.

Rok szkolny 1999/2000. Wchodzi w życie nowa ustawa o szkolnictwie. Zostają zreorganizowane szkoły. Wprowadza się 6-letnią szkołę podstawową, 3-letne gimnazja i 3-letnie licea. Szkoła otrzymuje status szkoły 6-letniej. Kończący ją uczniowie piszą test kompetencji, sprawdzający zakres opanowania wiedzy.

Mija kolejna 5-latka i funkcję dyrektora szkoły obejmuje pani Beata Rząca.

Szkoła przystępuje do ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Szkoła z klasą”
i „Nauczyciel z klasą” organizowanego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2003r. placówka otrzymuje certyfikat „Szkoła z klasą”, a 4 nauczycieli miano „Nauczyciel z klasą”.

Rok 2006/2007 – kierownictwo placówki, w drodze konkursu obejmuje pani Renata Siergiej.


Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.