Aktualności

OSOBNO RÓŻNI, RAZEM WYJĄTKOWI

„Im więcej wiesz, tym więcej pozostaje do poznania i wciąż tego przybywa”

S .Fitzgerald

Wielokulturowość to harmonijne współistnienie różnych grup kulturowych i etnicznych, to czerpanie ze wspólnego źródła wiedzy o świecie. Dziecko doświadcza odmienności w różnych dziedzinach życia, ale najbardziej odczuwa ją w szkole. Bardzo ważną rolę w integracji kulturowej dzieci i młodzieży, także ich rodziców, odgrywa edukacja – a wobec tego trudnego zadania staje przede wszystkim szkoła.

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie jest placówką, do której uczęszcza 20% dzieci cudzoziemskich. Są to głównie uczniowie pochodzenia wietnamskiego, ukraińskiego i białoruskiego. Uwzględniając potrzeby placówki, został stworzony projekt edukacyjno – wychowawczy „Osobno różni, razem wyjątkowi”, którego nadrzędnym celem było pobudzenie ciekawości oraz zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie różnorodności kulturowej szkoły.

Działania związane z realizacją projektu zostały zaplanowane w taki sposób, aby wszyscy uczniowie szkoły mogli zobaczyć piękno i bogactwo krajów, z których pochodzą ich rówieśnicy, poznać tradycje
i kulturę swoich kolegów i koleżanek, jak również poszukać tego, co może łączyć  i tym samym tworzyć nową, zupełnie innowacyjną jakość.

Uczniowie uczęszczali na warsztaty, które odbywały się w Centrum Wielokulturowym, uczyli się piosenki w języku wietnamskim, przygotowywali plakaty i prezentacje multimedialne na temat Wietnamu, Chin, Polski, Ukrainy, Białorusi.

Podczas Pikniku Naukowo – Sportowego, który się odbył 16.06.2018 r.,  zostały zaprezentowane różne działania związane z wielokulturowością. Uczniowie z Chin, Wietnamu, Ukrainy, Białorusi i Polski recytowali utwory w swoich rodzimych językach. Niezwykle barwnym wydarzeniem okazał się pokaz mody strojów narodowych uczniów cudzoziemskich i polskich. W tym dniu wszyscy, którzy przybyli na piknik, mogli również skosztować smacznych, regionalnych  potraw, przygotowanych przez społeczność wietnamską, ukraińską, białoruska i polską.

Klimat stworzony przez uczniów i ich rodziców pozwolił w krótkim czasie poczuć różnorodność otaczającego nas świata i stał się świetną zapowiedzią zbliżających się wakacji, a być może również inspiracją do odwiedzenia któregoś z prezentowanych kra

Udział w projekcie przyniósł wiele satysfakcji. Zostały podjęte innowacyjne działania, które rozbudziły ciekawość światem, poszerzyły wiedzę uczniów, wyzwoliły w nich  kreatywność, ale przede wszystkim stały się okazją dla uczniów cudzoziemskich do zaprezentowania umiejętności i talentów w ich rodzimych językach. Wszystkie działania przyczyniły się do większej integracji uczniów, rodziców i nauczycieli.

                                                                                                                                             Eliza Gajewska,

 nauczyciel języka polskiego

 

PODSUMOWANIE AKCJI „UCZYNEK WIARY – ROWERY DLA KATECHISTÓW W AFRYCE”

Chcieliśmy poinformować, że tegoroczna akcja „uCZYNek Wiary – rowery dla katechistów w Afryce” zakończyła się również wielkim sukcesem. Uzbieraliśmy w sumie 1010,00 zł, co wystarczy na zakup dwóch rowerów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy włączyli się po raz kolejny w tą akcję, a więc uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Więcej o akcji można się dowiedzieć na stronie: http://www.miva.pl/artykuly/akcje/akcja-uczynek-wiary#1

 

 

 

WYNIKI KONKURSU „ZWIERZĘTA BIBLIJNE”

I miejsce

Dominika Bystrzejewska kl. 6B

II miejsce

Sylwia Łuczak kl. 6B

III miejsce

Aleksandra Rączkowska kl. VA

Wyróżnienie

Kinga Skulska kl. III A

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

 

SPOTKANIE Z PRZESZŁOŚCIĄ W SP 88

Już ponad tydzień minął od uroczystego otwarcia wystawy „W drodze do Niepodległej” i chociaż była w naszej szkole tylko kilka dni, czuliśmy,  jakby była u nas zawsze.

Trzydzieści plansz, krok po kroku, przybliżyło nam historię odzyskiwania niepodległości. Przez  te kilka dni historia towarzyszyła nam codziennie: spotkanie z Grupą Historyczno-Edukacyjną „Szare Szeregi”, mini gra dla uczniów i mieszkańców,  oparta na banerze „Drogi Polski do Niepodległości” oraz wieczór poezji i pieśni patriotycznych dla rodziców i gości. Piękne wiersze, recytowane przez uzdolnionych uczniów naszej szkoły, przeplatane pieśniami patriotycznymi w wykonaniu chóru szkolnego i muzyką Chopina, wywołały wzruszenie widzów, a w oczach niektórych pojawiły się łzy.  Mali aktorzy  wspaniale przekazali ducha tej niezwykle trudnej poezji. Oby zawsze  pamiętali, że „Ojczyzna to nie tylko miejsce na mapie, ale także serce i głowa”.

 

NOC BIBLIOTEK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZIELNICY WŁOCHY (WYPOŻYCZALNIA NR 28) ZAPRASZA NA NOC BIBLIOTEK

 

 

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018.05.18 w wersji pdf

Rozstrzygnięcie Dzielnicowego Konkursu „Symetria w przyrodzie i obiektywie”

W dniu 23 kwietnia 2018 r. nastąpiło rozstrzygnięcie Dzielnicowego Konkursu „Symetria w przyrodzie i obiektywie”, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 88.

Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień w dziedzinie fotografii oraz propagowanie zainteresowań matematycznych i kształtowanie wyobraźni geometrycznej.
Adresatami byli uczniowie klas 4-7 włochowskich szkół podstawowych.
Fotografie zostały ocenione przez Komisję Konkursową w składzie:

 • Małgorzata Banach-Roppel
 • Katarzyna Sarnecka
 • Monika Jelicz
 • Olga Piskorz

Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoniła 6 laureatów:

I miejsce w kategorii klas 7

Mateusz Chomik, Szkoła Podstawowa Nr 227

 

 

I miejsce w kategorii klas 7

Michał Kaźmierczak, Szkoła Podstawowa Nr 88

 

 

I miejsce w kategorii klas 6

Tuong Vy Wiktoria Tran, Szkoła Podstawowa Nr 88

 

 

II miejsce w kategorii klas 6

Anna Krasuska, Szkoła Podstawowa Nr 88

 

 

III miejsce w kategorii klas 6

Amelia Okienczyc, Szkoła Podstawowa Nr 88

 

 

III miejsce w kategorii klas 5

Kajetan Uhruski, Szkoła Podstawowa Nr 88

 

 

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu 22 maja 2018 r.  w Szkole Podstawowej Nr 88.

Z nagrodzonych prac powstanie wystawa fotografii, którą można zobaczyć w naszej szkole.

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim autorom prac za udział w naszym konkursie.

Małgorzata Banach-Roppel

 

Szkolenia dla uczniów – trening koncentracji i motywacji …

„WIEDZIEĆ WIĘCEJ” – WARSZTATY EDUKACYJNE

 

HARMONOGRAM ZAPISÓW DO PROGRAMU LATO W MIEŚCIE 2018

 

TYDZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ

W dniach 14 – 18 maja 2018 r.  SP 88 będzie realizowała projekt „Tydzień dla Niepodległej”. Uświetni go wystawa „Dla Niepodległej” – projekt realizowany przez PERN S.A., Bank Pocztowy SA, Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021.

Trzydzieści plansz ukazuje najważniejsze momenty
w dziejach naszej historii, które doprowadziły Polskę do niepodległości. Dodatkowo zaprezentujemy w gablotach „Teczkę Sztubaka” – zbiór przedmiotów i dokumentów, dzięki którym zwiedzający wystawę będą mogli  przenieść się w czasie, w klimat 1918 roku.

Wystawa, która zostanie oficjalnie otwarta w poniedziałek 14 maja o godz. 10.00, będzie wykorzystywana podczas lekcji historii oraz udostępniona społeczności lokalnej w dniach: 15, 16 i 17 maja w godzinach od 10.00 do 17.00. Również w tych dniach, w godzinach 10.00 – 12.00, przeprowadzona zostanie mini gra miejska na podstawie zdjęć widniejących na banerze zawieszonym na ogrodzeniu szkoły.

 

 

SUKCESY WOKALNE UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

Z wielką przyjemnością pragnę poinformować o sukcesach wokalnych uczniów naszej szkoły.
Zespół Wokalny SP 88: Sara Lewandowska, Maja Majewska, Amelia Okienczyc, Wiktoria Janocińska  oraz solistki: Julia Tyrc, Amelia Okienczyc, Łucja Łopaciuk, Sara Lewandowska reprezentowali szkołę osiągając wspaniałe wyniki w konkursach:
Asteriada- zakwalifikowanie do finału
Dzielnicowy konkurs ” Ocalić od zapomnienia” – laureaci
Wlochowski Festiwal Rozmaitości- Nagroda Główna
Piosenka bez granic – 1 miejsce,
3 miejsce oraz wyróżnienie
Meridian- 3 miejsce
Wojewódzki Przegląd Artystyczny „Kulturomaniak”-  zakwalifikowanie do finału ( finał 15.05)
Dodatkowo chciałabym poinformować o wielkim sukcesie Igi Janocińskiej z klasy 0, która podczas Włochowskiego Festiwalu Rozmaitości w kategorii Taniec otrzymała Nagrodę Główną.
Serdecznie gratuluję wszystkim uczennicom życząc dalszych wspaniałych wyników.
                Beata Janocińska

METODA WARNKEGO JUŻ W NASZEJ SZKOLE

Od marca br. w Szkole Podstawowej nr 88 rozpoczęta została nowa forma pracy z dziećmi dyslektycznymi – terapia metodą Warnkego. Od wielu lat stosują ją terapeuci w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a od 2010 r. obecna jest również w Polsce.

Metoda opracowana przez Freda Warnkego przeznaczona jest dla dzieci, które mają problem z czytaniem, pisaniem i mową. Według jego koncepcji przyczyną problemów z nauką jest brak automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Oznacza to, że mózg ma problemy z automatyczną analizą i syntezą  informacji słuchowych i wzrokowych.

Fred Warnke udowodnił, że jedną z najważniejszych przyczyn dysleksji są centralne zaburzenia słuchowe.

Dla kogo przeznaczona jest terapia Wernkego?

 • dla dzieci z dysleksją;                                                                 
 • dla uczniów, którzy mają trudności z nauką;
 • dla tych, którzy robią dużo błędów ortograficznych;
 • dla tych, którzy chcą poprawić jakość lub tempo czytania;
 • dla uczniów, którzy mają problemy z zaburzeniami koncentracji uwagi;
 • dla uczniów, którzy mają problemy z zaburzeniami koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Korzyści wynikające z terapii metodą Warnkego:

 • poprawa umiejętności czytania i/lub pisania;
 • szybsze rozumienie mowy;
 • wzmocnienie słyszenia kierunkowego i bodźców słuchowych;
 • zwiększenie uwagi i koncentracji nawet w trudnych warunkach środowiskowych (hałas, rozmowa);
 • poprawa funkcjonowania w zakresie własnej motoryki i równowagi;
 • poprawa procesów pamięciowych.

U osób systematycznie stosujących trening metodą Warnkego efekty pojawiają się w krótkim czasie. Trenujący uczniowie zaczynają łatwiej przyswajać informacje, są mniej zmęczeni  zajęciami w szkole i szybciej wykonują wszelkie zadania.

Efekty terapii zależne są od możliwości dziecka, systematyczności i intensywności prowadzonego treningu.

                                      

 

 

OBCHODY 70-LECIA SZKOŁY

CZĘŚĆ OFICJALNA:

 

PRZEDSTAWIENIE:

 

KLIP MUZYCZNY:

 

Szkolny DKF

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-7 na pierwszy pokaz filmowy w ramach naszego szkolnego DKF-u. 

Projekcją otwierającą działalność szkolnego DKF-u będzie film pt. Billy Elliot” czyli piękna opowieść o dążeniu do celu. 

Na seans zapraszamy 16 marca o godz. 17:00 do sali nr. 13.

*Po filmie planowana jest krótka  dyskusja.

Celem naszego dyskusyjnego klubu filmowego jest tworzenie przestrzeni do dyskusji, aktywizacja uczniów naszej szkoły, możliwość bycia razem.

Pozdrawiam, Roza Stawierej.

 

 

 

 


Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.