Kalendarz roku szkolnego 2017/ 2018

 

 

L.p.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2017 r.  

- 31 grudnia 2017 r.

3.

Ferie zimowe - woj. mazowieckie

15 stycznia 2018 r.

- 28 stycznia 2018 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca 2018 r.

- 3 kwietnia 2018 r.

5.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

6.

Ferie letnie

23 czerwca 2018 r. 

- 31 sierpnia 2018 r.

7.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zatwierdzone  przez: RP, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców

2 maja 2018r.(wolny po odpracowaniu 23 września – piknik „Ulica 1. Sierpnia żyje” ),

4 maja 2018 r.(wolny po odpracowaniu 9 grudnia 2017 – 70lecie Szkoły)

1 czerwca 2018 r.(wolny po  odpracowaniu 16 czerwca 2018 - Dzień Sportu i Nauki).

8.

Dni wolne ustawowo od zajęć dydaktycznych

i wychowawczych.

 

11 listopada 2018 r.

1 stycznia 2018 r.

6 stycznia 2018 r.

1 maja 2018 r.

3 maja 2018r.

31 maja 2018 r.  

9.

Zebrania z rodzicami i dni otwarte.

(Informacje o datach i godzinie zebrań z rodzicami należy przekazywać z tygodniowym wyprzedzeniem.)

I półrocze -  1.09.2017 – 31.01.2018

 

Zebranie z kierownikiem świetlicy

 klasy 1

4 września 2017 r. godz. 18.00

 

Zebranie oddział „0”

4 września 2017 r. po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego

 

Zebrania klasy 1

6 września 2017 r.  godz. 17.30

 

Zebrania klasy 2-3

12  września 2017 r. godz. 17.30

 

Zebrania klasy 4-7

12 września 2017 r.  godz. 18.00

 

RADA  RODZICÓW

 

12 września 2017 r. godz.19.00

 

Dzień otwarty  klasy 1-7

10 października 2017 r.

godz. 17.00-19.00

 

Ślubowanie klas 1

16 października 2017 r.

 

Zebranie klasy 1-7

14 listopada 2017 r.

godz.17.00 – 19.00

 

Dzień otwarty klasy 1-7

(info. o zagrożeniach, podpis rodzica)

 

12 grudnia 2017 r. godz. 17.30

 

Zebrania klasy 1-3

19 grudnia 2017 r. godz. 17.30

 

Informacja o propozycjach ocen przez dzienniczek elektroniczny

i uczniowski

do 22 grudnia 2017 r.

 

 

 

Zebrania klasy 1-7 i oddział „0”

dzień otwarty

9 stycznia 2018 r. godz.17.30

od godz.18.00

 

Informacja o ocenach za pierwsze półrocze przez dzienniczek

elektroniczny

31 stycznia 2018 r.

 

Zebrania oddziału szkolno-przedszkolnego z rodzicami stosownie do potrzeb.

 

 

II półrocze  - 1.02.2018 – 22.06.2018

 

Dzień otwarty klasy 1-7

20 lutego 2018 r. godz. 17.00 -19.00

 

Zebrania klasy 1-7

20 marca 2018 r.

godz. 17.30

 

Dzień otwarty klasy 1-7

17 kwietnia 2018 r.

godz.17.00 – 19.00

 

Dzień otwarty klasy 1–7

(info. o zagrożeniach, podpis rodzica)

22 maja 2018 r. godz. 17.30

 

Informacja o propozycjach ocen przez dzienniczek elektroniczny i uczniowski.

29 maja 2018 r.

 

Zebrania klasy 1-7 i oddział „0”

i dzień otwarty klasy  1-7

12 czerwca 2018 r. godz. 17.30

0d godz.18.00

10.

Rady pedagogiczne.

(Obecność nauczycieli na wszystkich radach jest obowiązkowa.)

 

Rada inauguracyjna

31 sierpnia 2017 r.

 

Rada organizacyjno-zatwierdzająca

12 września 2017 r.

 

Rada klasyfikacyjna I sem.

8 stycznia 2018 r. 

 

Rada przyjmująca wyniki za I sem.

i plan budżetu na 2017r.

31 stycznia 2018 r.

 

Rada przyjmująca  zestawy programowe i podręczniki

5 czerwca  2018 r.

 

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna

11 czerwca 2018 r.

 

Rada przyjmująca wyniki klasyfikacji

18  czerwca 2018 r.

 

Rada podsumowująca Rok Szkolny 2017/2018

 

 25 czerwca 2018 r.

 

 

Rady szkoleniowe zgodnie z planem nadzoru.

Informacje dodatkowe:

 

Jeśli nauczyciel planuje  zamiast dnia otwartego zebranie, bądź odwrotnie, musi zrobić

w innym terminie niż planowane dla wszystkich nauczycieli.

 

Okres ochronny dla klas IV –  miesiąc wrzesień bez ocen niedostatecznych.

 

Na wycieczki rezerwujemy co najwyżej 3 dni w terminie od 23 maja do 25 maja. W czerwcu  dopuszcza się wycieczki tylko jednodniowe.

 

Wyjścia, wycieczki muzealne, itp.  – wpis najpóźniej 3 dni przed wyjściem.