Od początku października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 88 będą korzystać w celach dydaktycznych z następujących placówek:

  1. „Zerówka” – Przedszkole nr 78 w Warszawie,
  2. I klasy – sale Parafii Św. Franciszka z Asyżu przy ul. Hynka 4a,
  3. II i III klasy – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7PP AK „Garłuch” w Warszawie, z zastrzeżeniem, że jedna klasa trzecia pozostanie w przystosowanej do zajęć sali Domu Kultury Włochy przy ul. 1 Sierpnia 36 a,
  4. klasy IV – VIII będą mieć zajęcia w budynku Szkoły Głównej Handlowej, przy Al. Niepodległości 128, na bazie umowy z SP 88 z SGH.

Dzieciom, uczęszczającym na zajęcia zarówno w budynku SP nr 87 jak i w budynku SGH, zostanie zapewniony transport.


Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.