Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo,

Biuro Edukacji publikuje harmonogram działań w ramach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Proszę o zapoznanie się z załączonym harmonogramem

Harmonogram działań ucznia


Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Poniżej znajdują się  terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami

Terminy postępowania rekrutacyjnego
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych


Materiały, które udostępniły szkoły ponadpodstawowe:
https://spw.edu.pl/mod/folder/view.php?id=442


Szanowni Państwo,

na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz.1737 ze zm.) przekazuję w załączeniu informację o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego.

Wykaz szkół


Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Zbliża się termin wyboru przez młodzież z klas 8 dalszego etapu kształcenia.

Kuratorium Oświaty w dniu 31.01.2020 r. wydało zarządzenie nr 8 w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w tym również określono terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych.

Portal www.wybieramszkole.pl który jest, dedykowany dla uczniów planujących dalszą edukację w szkołach ponadpodstawowych na terenie m.st. Warszawy przedstawia wiele ważnych informacji, które są na bieżąco aktualizowane.

W zakładce „Harmonogram” opublikowano terminy wynikające z w/w zarządzenia https://www.wybieramszkole.pl/?h=h

W zakładce „Dni otwarte” opublikowano terminy spotkań informacyjnych w szkołach ponadpodstawowych https://www.wybieramszkole.pl/?msc=Warszawa&open=sort

Ponadto funkcjonalność portalu jest duża – zapewnia wyszukiwanie szkół, m.in. po:

  • typie szkoły (liceum, technikum, szkoła branżowa),
  • lokalizacji (dzielnice, wybrany obszar),
  • rankingach,
  • przedmiotach rozszerzonych,

Uczeń może również obliczyć sobie prognozowane punkty, oraz zobaczyć progi punktowe z rekrutacji z ubiegłego roku.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z portalem https://www.wybieramszkole.pl/

* Wszelkie zapytania i uwagi proszę kierować na adres: info@wybieramszkole.pl


Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.