Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Wydarzenie                                                                Termin


Rozpoczęcie roku szkolnego                                   4 września 2017 r.


Zimowa przerwa świąteczna                23 grudnia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.


Ferie zimowe – woj. mazowieckie         15 stycznia 2018 r.- 28 stycznia 2018 r.


Wiosenna przerwa świąteczna              29 marca 2018 r. –  3 kwietnia 2018 r.


Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych         22 czerwca 2018 r


 Ferie letnie                                                  23 czerwca 2018 r. – 31 sierpnia 2018 r.


Dni wolne od zajęć dydaktycznych zatwierdzone  przez: RP, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców: 

2 maja 2018r. (wolny po odpracowaniu 23 września – piknik „Ulica 1. Sierpnia żyje”)

4 maja 2018 r. (wolny po odpracowaniu 9 grudnia 2017 – 70-lecie szkoły)

1 czerwca 2018 r. (wolny po  odpracowaniu 16 czerwca 2018 – Dzień Sportu i Nauki).


Dni wolne ustawowo od zajęć dydaktycznych i wychowawczych:

1 listopada 2018 r.

11 listopada 2018 r.

1 stycznia 2018 r.

6 stycznia 2018 r.

1 maja 2018 r.

3 maja 2018r.

31 maja 2018 r. 


Zebrania z rodzicami i dni otwarte:

I półrocze –  1.09.2017 – 31.01.2018:

Zebranie z kierownikiem świetlicy (klasy 1)               4 września 2017 r., godz. 18.00


Zebranie (oddział „0”)                                                      4 września 2017 r.              

Zebrania (klasy 1)                                                            6 września 2017 r.,  godz. 17:30

Zebrania (klasy 2 i 3)                                                      12 września 2017 r., godz. 17:30

Zebrania (klasy 4-7)                                                       12 września 2017 r., godz. 18:00

RADA RODZICÓW                                       12 września 2017 r., godz. 19:00 

Dzień otwarty (klasy 1-7)                           10 października 2017 r., godz. 17:00-19:00

Ślubowanie klas 1                                                                      16 października 2017 r.

 Zebranie (klasy 1-7)                                    14 listopada 2017 r., godz. 17:00-19:00

Dzień otwarty (klasy 1-7)                                           12 grudnia 2017 r., godz. 1 7:30

 Zebrania (klasy 1-3)                                                   19 grudnia 2017 r., godz. 17:30

Informacja o propozycjach ocen                              do 22 grudnia 2017 r.

Zebrania (klasy 1-7 i odział „0”)                               9 stycznia 2018 r., godz. 17:30

dzień otwarty od godz. 18:00

Informacjach o ocenach za pierwsze półrocze                          31 stycznia 2018 r.

Zebrania oddziału szkolno-przedszkolnego z rodzicami stosownie do potrzeb.

II półrocze – 1.02.2018 r. – 22.06.2018 r. 

Dzień otwarty (klasy 1-7)                                 20 lutego 2018 r., godz. 17:00-19.00

Zebrania (klasy 1-7)                                          20 marca 2018 r., godz. 17:30

Dzień otwarty (klasy 1-7)                                17 kwietnia 2018 r., godz. 17:00-19:00

Dzień otwarty (klasy 1-7) – informacja o zagrożeniach   22 maja 2018,  godz. 17:30 

Informacja o propozycjach ocen                                              29 maja 2018 r. 

Zebrania (klasy 1-7 i odział „0”)            12 czerwca 2018 r., godz. 17:30,

                                                                     dzień otwarty (klasy 1-7) od godz. 18:00

Rady pedagogiczne

Rada inauguracyjna                                                    31 sierpnia 2017 r.

Rada organizacyjno-zatwierdzająca                                  12 września 2017 r. 

Rada klasyfikacyjna 1 semestr                                             8 stycznia 2018 r.

Rada przyjmująca wyniki za 1 semestr i plan budżetu na 2018r. 31 stycznia 2018r. 

Rada przyjmująca zestawy programowe i podręczniki                    5 czerwca 2018 r. 

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna                                                   11 czerwca 2018 r.

Rada przyjmująca wyniki klasyfikacji                                               18 czerwca 2018 r.

Rada podsumowująca rok szkolny 2017/2018                               25 czerwca 2018 r. 

Rady szkoleniowe zgodnie z planem nadzoru 

 

Informacje dodatkowe:

Jeśli nauczyciel planuje zamiast dnia otwartego zebranie, bądź odwrotnie, musi zrobić w innym terminie niż planowane dla wszystkich nauczycieli.

 Okres ochronny dla klas IV – miesiąc wrzesień bez ocen niedostatecznych.

 Na wycieczki rezerwujemy co najwyżej 3 dni w terminie od 23 maja do 25 maja. W czerwcu dopuszcza się wycieczki tylko jednodniowe.

 Wyjścia, wycieczki muzealne, itp. – wpis najpóźniej 3 dni przed wyjściem.

 

 

                

            


Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.