Projekty edukacyjne

Projekt warsztatów językowych EuroWeek

W dniach 15-19 września 2019 roku odbył się obóz językowy części uczniów klasy 8A oraz 8B pod opieką współorganizatora Jacka Biskupskiego oraz Małgorzaty Eciak. Pojechaliśmy do Kotliny Kłodzkiej, gdzie w miejscowości Różanka położonej przy granicy Czechami uczestniczyliśmy w intensywnych warsztatach językowych Fundacji EuroWeek. Zajęcia prowadzili doświadczeni wolontariusze z czterech kontynentów świata wraz z nauczycielami.

Program edukacyjny umożliwił doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Ponadto codziennie rozwijał inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko zmieniającym się świecie, uczył wielokulturowości, komunikacji społecznej. Dzieci współtworzyły warsztaty i zadania z zakresu rozwiązywania problemów, zarządzania grupą, kreatywności, zarządzania projektami, debat, uchodźstwa, stereotypów, porównań tematycznych i wielu, wielu innych.

Zgodnie z oczekiwanym efektem po zakończeniu działań uczniowie zwiększyli płynność konwersacji w języku angielskim oraz nabyli zdolności do krytycznego myślenia i otwartości, pozwalające na analizę pozyskanych informacji. Dodatkowo, podczas wyjazdu mogliśmy poznać i cieszyć się z przepięknej natury odkrywanej na wycieczkach do Międzygórza oraz Republiki Czeskiej.

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

PROJEKT eTwinning

W lutym, marcu oraz kwietniu 2019 roku nasza szkoła realizowała projekt eTwinning pod tytułem „Easter traditions, food, recipes exchange and the best painted Easter eggs” dotyczący tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocych w wybranych krajach Unii Europejskiej.  Uzyskaliśmy możliwość współpracy ze szkołami w Republice Czeskiej, Rumunii oraz Grecji. W realizację projektu zaangażowali się nauczyciele języka angielskiego wraz z uczniami. Uczniowie korzystali z nowo zakupionych przez szkołę tabletów oraz aplikacji pomocnych w prezentacji treści swojej pracy w formie cyfrowej. Jako nauczyciele cieszymy się wszyscy, że dzieci mogły samodzielnie szukać informacji, uczyć się nowych słów i zwrotów oraz bezpośrednio komunikować się z rówieśnikami– partnerami w projekcie.

 

PROGRAM EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

MOTYWACJA W DYSLEKSJI – NASZE MOCNE STRONY

W dniach 08.10.2018 r. – 12.10.2018 r. w naszej szkole odbędzie się Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. W ramach tego wydarzenia uczniowie i rodzice będą mieli możliwość uczestniczyć w różnorodnych akcjach i formach zajęć.

Co się będzie działo?

 1. Akcja czytelnicza „Moja ulubiona książka”- przez cały tydzień pod zegarem będzie umieszczona skrzynka, do której uczniowie mogą wrzucać karteczki z ulubionymi tytułami książek.
 2. Konkurs ortograficzny „Mistrz klasowy”- odbędzie się w klasach trzecich.
 3. Konkurs czytelniczo – plastyczny – ilustracje do wybranych utworów współczesnych autorów – klasy „0” i klasy pierwsze
 4. Tworzenie rymowanek ortograficznych – klasy drugie.
 5. „Ortografia na ścianach” – klasy drugie i trzecie.
 6. Słowniki ortograficzne wykonane przez dzieci – klasy piąte.
 7. Konkurs „Czytanie ze zrozumieniem”- klasy trzecie.
 8. 10.2018 r. w godzinach 16:30 – 17:30 odbędą się na terenie szkoły konsultacje dla rodziców – w ramach Otwartych Gabinetów Specjalistów.

Dowiedzą się Państwo:

– jak rozpoznać pierwsze niepokojące sygnały, które mogą świadczyć o potrzebie usprawnienia pewnych funkcji psychomotorycznych;

– kiedy udać się na pogłębioną diagnozę;

– jak skutecznie wspierać rozwój dziecka w domu – prezentacja gier i zabaw dydaktycznych z zakresu terapii logopedycznej i pedagogicznej.

Czekamy na Państwa na korytarzu, na parterze.

Serdecznie zapraszamy

                                                                                  Zespół specjalistów pomocy

                                                                                  psychologiczno – pedagogicznej SP 88

 

 

PROJEKT „OSOBNO RÓŻNI, RAZEM WYJĄTKOWI”

Obecnie coraz częściej, w ramach edukacji szkolnej i szeroko pojętej oświaty, poruszana jest kwestia edukacji wielokulturowej.

Edukacja wielokulturowa zwraca szczególną uwagę na to, że wszyscy ludzie są kulturowo, społecznie, językowo umiejscowieni, głównie poprzez wpływ kultury, w jakiej się urodzili. Współczesny uczeń, który coraz częściej spotyka się z wielokulturowością, musi zatem od początku swojej edukacji znać pojęcie tolerancji, wiedzieć, że każdy jest tak samo ważny, że nie ma lepszych lub gorszych ludzi. W duchu takiej idei powstał projekt „Osobno różni, razem wyjątkowi”.

Projekt został stworzony w odpowiedzi na realne potrzeby placówki, która jest szkołą wielokulturową – oprócz Polaków uczęszcza do niej ok. 20% uczniów pochodzenia: wietnamskiego, ukraińskiego, białoruskiego. Są też dzieci z: Chin, Malezji i Turcji.  Mimo, że dzieci cudzoziemskie stanowią sporą grupę szkolnej społeczności, polscy uczniowie mieli niewielką wiedzę na temat krajów pochodzenia swoich cudzoziemskich kolegów.

Działania związane z realizacją programu zostały zaplanowane w taki sposób, aby wszyscy uczniowie szkoły mogli zobaczyć piękno i bogactwo krajów, z których pochodzą ich rówieśnicy, poznać tradycje i kulturę swoich kolegów
i koleżanek, jak również poszukać tego, co może łączyć  i tym samym tworzyć nową, zupełnie innowacyjną jakość.

Adresatami projektu byli uczniowie obydwu etapów edukacji, ich rodzice
i społeczność lokalna.

Cel ogólny projektu:

 • pobudzenie ciekawości oraz zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie różnorodności kulturowej szkoły.

Cele szczegółowe:

 • asymilowanie mniejszości kulturowych z uczniami polskimi;
 • wychowanie w duchu tolerancji i wzajemnego szacunku;
 • dostrzeganie, rozróżnianie i rozumienie odmienności kulturowych oraz własnej godności i wartości w kontaktach z innymi;
 • wzmacnianie wzajemnych stosunków między uczniami polskimi
  a cudzoziemskimi;
 • poznanie innej kultury;
 • integracja ze środowiskiem rówieśniczym;
 • przeciwdziałanie i sprzeciw wobec takich zjawisk społecznych jak: rasizm, przesąd, dyskryminacja.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

 • cykliczne wycieczki uczniów do Warszawskiego Centrum Wielokulturowego;
 • przygotowanie przez uczniów klas 4-7 prezentacji multimedialnych dotyczących: położenia geograficznego krajów, z których pochodzą uczniowie cudzoziemscy, ludności, religii, kultury, świąt i symboli narodowych, zabytków, edukacji, podstawowych zwrotów grzecznościowych w danym języku;
 • przygotowanie przez uczniów i ich rodziców nazw sal lekcyjnych w różnych językach;
 • pokaz mody w strojach narodowych uczniów cudzoziemskich;
 • nauka piosenki w języku wietnamskim uczniów klasy „0” i edukacji wczesnoszkolnej;
 • recytacja wierszy w różnych językach i pokaz tańca na Pikniku Naukowo-Sportowym;
 • przygotowanie kącików kulinarnych przez społeczność wietnamską, białoruską, ukraińską i polską z tradycyjnymi, regionalnymi potrawami;
 • wystawa pamiątek związanych z tradycją, religią i kulturą dzieci z rodzin cudzoziemskich;
 • nauka jedzenia pałeczkami i sztuka parzenia herbaty;
 • konkurs wiedzy na temat znajomości wybranych kultur.

Ewaluacja

Ewaluacja projektu dokonana została w oparciu o obserwacje pracy
i zaangażowania uczniów, analizę odpowiedzi na pytania konkursowe oraz rozmowy z uczniami i ich rodzicami.

Efekty podjętych działań:

 • większa integracja społeczności szkolnej i klasowej;
 • wzrost zainteresowania uczniów kulturą i tradycją cudzoziemskich kolegów;
 • nabycie przez uczniów umiejętności efektywnego poszukiwania właściwych informacji;
 • przygotowanie do aktywnego, wzajemnego uczestnictwa w kulturze.

 

 

TYDZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ

W dniach 14 – 18 maja 2018 r.  SP 88 będzie realizowała projekt „Tydzień dla Niepodległej”. Uświetni go wystawa „Dla Niepodległej” – projekt realizowany przez PERN S.A., Bank Pocztowy SA, Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021.                             

Trzydzieści plansz ukazuje najważniejsze momenty     
w dziejach naszej historii, które doprowadziły Polskę do niepodległości. Dodatkowo zaprezentujemy w gablotach „Teczkę Sztubaka” – zbiór przedmiotów i dokumentów, dzięki którym zwiedzający wystawę będą mogli  przenieść się w czasie, w klimat 1918 roku.

Wystawa, która zostanie oficjalnie otwarta w poniedziałek 14 maja o godz. 10.00, będzie wykorzystywana podczas lekcji historii oraz udostępniona społeczności lokalnej w dniach: 15, 16 i 17 maja w godzinach od 10.00 do 17.00. Również w tych dniach, w godzinach 10.00 – 12.00, przeprowadzona zostanie mini gra miejska na podstawie zdjęć widniejących na banerze zawieszonym na ogrodzeniu szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

MOTYWACJA W DYSLEKSJI – NASZE MOCNE STRONY

W dniach 08.10.2018 r. – 12.10.2018 r. w naszej szkole odbędzie się Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. W ramach tego wydarzenia uczniowie i rodzice będą mieli możliwość uczestniczyć w różnorodnych akcjach i formach zajęć.

Co się będzie działo?

 1. Akcja czytelnicza „Moja ulubiona książka”- przez cały tydzień pod zegarem będzie umieszczona skrzynka, do której uczniowie mogą wrzucać karteczki z ulubionymi tytułami książek.
 2. Konkurs ortograficzny „Mistrz klasowy”- odbędzie się w klasach trzecich.
 3. Konkurs czytelniczo – plastyczny – ilustracja do wybranego utworu J.Tuwima- klasy pierwsze.
 4. Tworzenie rymowanek ortograficznych – klasy drugie.
 5. „Ortografia na ścianach” – klasy drugie i trzecie.
 6. Słowniki ortograficzne wykonane przez dzieci – klasy piąte.
 7. Konkurs „Czytanie ze zrozumieniem”- klasy trzecie.
 8. 10.2018 r. w godzinach 16:30 – 17:30 odbędą się na terenie szkoły konsultacje dla rodziców – w ramach Otwartych Gabinetów Specjalistów.

Dowiedzą się Państwo:

– jak rozpoznać pierwsze niepokojące sygnały, które mogą świadczyć o potrzebie usprawnienia pewnych funkcji psychomotorycznych;

– kiedy udać się na pogłębioną diagnozę;

– jak skutecznie wspierać rozwój dziecka w domu – prezentacja gier i zabaw dydaktycznych z zakresu terapii logopedycznej i pedagogicznej.

Czekamy na Państwa na korytarzu, na parterze.

                                                                                  Serdecznie zapraszamy

                                                                                  Zespół specjalistów pomocy

                                                                                  psychologiczno – pedagogicznej SP 88

 

 

PROJEKT „OSOBNO RÓŻNI, RAZEM WYJĄTKOWI”

Obecnie coraz częściej, w ramach edukacji szkolnej i szeroko pojętej oświaty, poruszana jest kwestia edukacji wielokulturowej.

Edukacja wielokulturowa zwraca szczególną uwagę na to, że wszyscy ludzie są kulturowo, społecznie, językowo umiejscowieni, głównie poprzez wpływ kultury, w jakiej się urodzili. Współczesny uczeń, który coraz częściej spotyka się z wielokulturowością, musi zatem od początku swojej edukacji znać pojęcie tolerancji, wiedzieć, że każdy jest tak samo ważny, że nie ma lepszych lub gorszych ludzi. W duchu takiej idei powstał projekt „Osobno różni, razem wyjątkowi”.

Projekt został stworzony w odpowiedzi na realne potrzeby placówki, która jest szkołą wielokulturową – oprócz Polaków uczęszcza do niej ok. 20% uczniów pochodzenia: wietnamskiego, ukraińskiego, białoruskiego. Są też dzieci z: Chin, Malezji i Turcji.  Mimo, że dzieci cudzoziemskie stanowią sporą grupę szkolnej społeczności, polscy uczniowie mieli niewielką wiedzę na temat krajów pochodzenia swoich cudzoziemskich kolegów.

Działania związane z realizacją programu zostały zaplanowane w taki sposób, aby wszyscy uczniowie szkoły mogli zobaczyć piękno i bogactwo krajów, z których pochodzą ich rówieśnicy, poznać tradycje i kulturę swoich kolegów
i koleżanek, jak również poszukać tego, co może łączyć  i tym samym tworzyć nową, zupełnie innowacyjną jakość.

Adresatami projektu byli uczniowie obydwu etapów edukacji, ich rodzice
i społeczność lokalna.

Cel ogólny projektu:

 • pobudzenie ciekawości oraz zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie różnorodności kulturowej szkoły.

Cele szczegółowe:

 • asymilowanie mniejszości kulturowych z uczniami polskimi;
 • wychowanie w duchu tolerancji i wzajemnego szacunku;
 • dostrzeganie, rozróżnianie i rozumienie odmienności kulturowych oraz własnej godności i wartości w kontaktach z innymi;
 • wzmacnianie wzajemnych stosunków między uczniami polskimi
  a cudzoziemskimi;
 • poznanie innej kultury;
 • integracja ze środowiskiem rówieśniczym;
 • przeciwdziałanie i sprzeciw wobec takich zjawisk społecznych jak: rasizm, przesąd, dyskryminacja.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

 • cykliczne wycieczki uczniów do Warszawskiego Centrum Wielokulturowego;
 • przygotowanie przez uczniów klas 4-7 prezentacji multimedialnych dotyczących: położenia geograficznego krajów, z których pochodzą uczniowie cudzoziemscy, ludności, religii, kultury, świąt i symboli narodowych, zabytków, edukacji, podstawowych zwrotów grzecznościowych w danym języku;
 • przygotowanie przez uczniów i ich rodziców nazw sal lekcyjnych w różnych językach;
 • pokaz mody w strojach narodowych uczniów cudzoziemskich;
 • nauka piosenki w języku wietnamskim uczniów klasy „0” i edukacji wczesnoszkolnej;
 • recytacja wierszy w różnych językach i pokaz tańca na Pikniku Naukowo-Sportowym;
 • przygotowanie kącików kulinarnych przez społeczność wietnamską, białoruską, ukraińską i polską z tradycyjnymi, regionalnymi potrawami;
 • wystawa pamiątek związanych z tradycją, religią i kulturą dzieci z rodzin cudzoziemskich;
 • nauka jedzenia pałeczkami i sztuka parzenia herbaty;
 • konkurs wiedzy na temat znajomości wybranych kultur.

Ewaluacja

Ewaluacja projektu dokonana została w oparciu o obserwacje pracy
i zaangażowania uczniów, analizę odpowiedzi na pytania konkursowe oraz rozmowy z uczniami i ich rodzicami.

Efekty podjętych działań:

 • większa integracja społeczności szkolnej i klasowej;
 • wzrost zainteresowania uczniów kulturą i tradycją cudzoziemskich kolegów;
 • nabycie przez uczniów umiejętności efektywnego poszukiwania właściwych informacji;
 • przygotowanie do aktywnego, wzajemnego uczestnictwa w kulturze.

 

 

TYDZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ

W dniach 14 – 18 maja 2018 r.  SP 88 będzie realizowała projekt „Tydzień dla Niepodległej”. Uświetni go wystawa „Dla Niepodległej” – projekt realizowany przez PERN S.A., Bank Pocztowy SA, Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021.                             

Trzydzieści plansz ukazuje najważniejsze momenty     
w dziejach naszej historii, które doprowadziły Polskę do niepodległości. Dodatkowo zaprezentujemy w gablotach „Teczkę Sztubaka” – zbiór przedmiotów i dokumentów, dzięki którym zwiedzający wystawę będą mogli  przenieść się w czasie, w klimat 1918 roku.

Wystawa, która zostanie oficjalnie otwarta w poniedziałek 14 maja o godz. 10.00, będzie wykorzystywana podczas lekcji historii oraz udostępniona społeczności lokalnej w dniach: 15, 16 i 17 maja w godzinach od 10.00 do 17.00. Również w tych dniach, w godzinach 10.00 – 12.00, przeprowadzona zostanie mini gra miejska na podstawie zdjęć widniejących na banerze zawieszonym na ogrodzeniu szkoły.

 


Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.